Ipso iure.
Обмен учебными материалами


Ipso iure.В силу самого закону, автоматично, без необхідності в будь-яких заявах, діянні та т. п. актах.

В силу самого закона, автоматически, без необходимости в каком-либо специальном заявлении, действии и т. п. акте.

Ipso facto.

(іпсо факта) В силу самого факта. В силу самого факта.

Jura novit curia.

(юра новіт куріа)

Суд (сам) знає закони (сторони в процесі не зобов'язані доказувати зміст законів). Суд (сам) знает законы.

107. Juris praecepta sunt haec: boneste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.

(юріс праесепта сунт гек: гонесте вівере, альтерум нон лєдере, суум куікве трібуере)

Упередження права таке: чесно жити, іншого не зобіжати, кожному віддавати належне.

Предписание права следующие: честно жить, другого не обижать, каждому воздавать должное.

Jus est ars boni et aequi.

(юс ест арс боні ет екві) Право є мистецтво добра і справедливості. Право есть искусство добра и справедливости.

Jus publicum privatorum pactis mutari non potest.

(юс публікум пріваторум пактіс мутарі нон потеcт) Публічне право не може бути замінено угодами приватних осіб. Публичное право не может быть изменено соглашениями частных лиц.

Jus cogens.

(юс когенс)

Примусові норми права, обов'язкові для сторін. Императивные нормы права, обязательные для сторон.


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-12;


weddingpedia.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная